تماس با ما

نشانی:کرج – بلوار ارم – خیابان چهارم غربی (شهرک ولیعصر – آق تپه) – بعد از کوچه کشاورز یک – سوله اول – پلاک ۲۰
شماره تماس:۰۲۶۳۳۳۱۷۵۸۵
شماره تماس:۰۲۶۳۴۶۴۰۹۸۰
شماره تماس:۰۹۰۱۵۴۰۰۴۲۸
آدرس از سمت جاده قزلحصار:خیابان باهنر – خیابان چهارم غربی – بعد از قالیشویی برادران – پلاک ۲۰