تاریخچه ساخت آسانسور

در گذشته برای حمل و نقل اجسام به صورت عمودی بسیار مشکل داشتند مخصوصا برای ساخت و ساز ساختمان ها در ابتدا وسیله ای ساختند که با استفاده از نیروی حیوانی و یا نیرو انسانی وسایل را به صورت عمودی به سمت بالا می کشیدند این وسیله مانند چرخ چاه است .

چرخ چاه : همان طور که از اسم اش مشخص است وسیله ای است که دارای یک چرخ و طناب است که برای بالا آوردن آب از ته چاه از این وسیله استفاده می کنند آسانسور های اولیه نیز مانند چرخ چاه بودند و در کل به این نوع آسانسور ها نیز چرخ چاه می گفتند .

چرخ چاه چگونه کار می کرد ؟

چرخ چاه به وسیله نیرو انسانی و یا نیرو حیوانی راه اندازی می شود چرا که در گذشته خبری از برق و نیرو های مانند برق نبود و آن ها ناچار بودند از نیروی یدی خود و یا از نیروی بدنی حیوانات بارکش از قبیل ( گاو ، الاغ) استفاده کنند طناب را به حیوانات می بستند و از آن ها می خواستند که به سمت جلو حرکت کنند وقتی حیوان به سمت جلو حرکت می کرد سبب می شود تا جسمی که به چرخ چاه بسته شده در حالت عمودی به سمت بالا حرکت کند.

از آسانسور برای اولین بار در چه منطقه ای استفاده ؟

از این نوع اسانسور ها که عملکردی مانند چرخ چاه ها داشتند برای اولین بار در روم استفاده شد یکی از معمارهای رومی برای ساخت یکی از آثار خود از نظر حمل و نقل مصالح ساختمانی دچار مشکل شد و از وسیله ای با عنوان آسانسور که البته ارشمیدس سال ها قبل از میلاد آن را ساخته بود استفاده کرد و کار خود را برای ساخت سهولت بخشید.

گرچه لازم به ذکر است که از این نوع اسانسور های برای مسائل جنگی و همچنین علاوه بر روم در فرانسه و انگلستان نیز استفاده می شود.

صندلی پرواز چیست؟

برای اولین باری که از آسانسور برای حمل اشخاص استفاده شد انسان ها نامی بامزه به عنوان (صندلی پرواز) بر روی آن ها گذاشتند، که این آسانسور یا همان صندلی پرواز به دستور لویی ۱۶ ام ساخته شد.

آسانسور ها با نیروی بخار

بعد از انقلاب صنعتی آسانسور هایی ساخته شد که به وسیله نیرو بخار کار می کرد یعنی در واقع از بخار به عنوان سیال حرکتی برای کارهای مکانیکی استفاده می شود که آسانسور ها نیز از این قضییه مستثنا نبودند گرچه از این نوع آسانسور ها برای حمل و نقل در کارخانه ها و معدن ها بهره می بردند.

البته در لندن برای دیدن جاذبه های شهری در مرکز شهر یک آسانسور با نیرو بخار ساخته شد که امنیت کافی را برای اشخاص داشت و همچنین افراد را تا ارتفاع بالایی می برد تا بتوانند جاذبه های شهری را تماشا کنند و حس می کنم برایشان خیلی جذاب بوده، لازم به ذکر است که این نوع آسانسور دو معمار با ذکاوت  به نام ( برتون و هامر ) ساختندکه اسمی که برای این نوع آسانسور گذاشتند( اتاق صعود) بوده است.

 آسانسور های هیدرولیکی

با تکامل و رشد علمی افراد، آسانسور های پیشرفتی تری رو به کار آمد که از قانون پاسکال برای ساخت این آسانسور ها که با عنوان آسانسور های هیدرولیکی بودند استفاده می شود، گرچه آسانسور های هیدورلیکی تنها برای ارتفاعات کم قابل استفاده می شدند.

آسانسور های ایمنی

اسانسور هایی اختراع شدند که در صورت قطع شدن کابل اسانسور سقوط نمی کرد.

آسانسور الکترونیکی

آسانسور هایی که از نیروی برق برای کارکرد آن ها استفاده می شود و همچنین آسانسور های الکتریکی بسیار سریع تر از آسانسور های قبلی بودن.

در نتیجه:

با توجه به سیر رشد و تکامل علمی به جرات می توان گفت که از نظر علمی روز افزون شاهد پیشرفت بشریت هستیم که در تولید و پیشرفت آسانسور ها نیز مستثنا نیست.